Skip to main content

Els 7 passos definitius per crear el teu Pla de Màrqueting Digital

T’agobies només de pensar en la estratègia de comunicació del teu negoci? Et donem els tips imprescindibles per a crear de manera fàcil el teu propi Pla de Màrqueting Digital i enfortir la teva presència a internet.

Ens ha passat a tothom, et trobes amb el facebook o l’intagram obert i no saps què publicar. I tens clar que hem d’estar presents a les xarxes i comunicar, però no se t’acut cap idea per fer un post… Calma, no ets la primera persona que es troba en aquesta situació, és força habitual. És per això que et volem ajudar a definir l’estratègia de Màrqueting Digital del teu projecte o negoci a través de la creació del Pla de Màrqueting Digital. Ens hi posem?

El Pla de Màrqueting Digital pas a pas

Abans d’entrar en matèria, només recordar-te que aquest document té com a finalitat establir la teva estratègia de comunicació online, i és important que estigui alineada amb la del Pla de Màrqueting. Oblida’t de llargs dossiers infumables, el Pla de Màrqueting Digital ha de ser com a màxim un document de 4 fulles (per 1 cara). Anirem al gra i no l’omplirem de palla, només afegirem la informació essencial.

Al llarg dels següents apartats t’anirem proporcionant enllaços a eines online que a nosaltres ens són de molta utilitat. Algunes són gratuïtes del tot i d’altres tenen uns períodes de prova durant els quals et recomanem que els hi treguis tot el suc.

Analitza la situació

En aquesta primera etapa contemplarem 4 nivells diferents en el nostre anàlisi. I hi ha algunes preguntes que ens podem fer en cada pas que ens proporcionaran informació molt interessant:

 • Intern
  • Quins són els meus punt forts i febles?
  • En quin moment em trobo (inici del projecte, canvi de direcció…)?
 • Competència
  • Quines són les empreses de competència directa (similarweb)?
  • Com es comporten a les xarxes socials (buzzsumo)?
  • Com estan de posicionament a Google?
  • Com treballen els enllaços (majestic, ahrefs)?
 • Sector
  • Quines són les tendències actuals del sector en el que treballo? Recomanem fer recerca a google d’estudis sectorials actuals. Eines que també són molt útils per a trobar informes d’aquesta mena són Slidshare i Scribd.
 • Mercat
  • En quin estat es troba el mercat a nivell general? Ens trobem en una etapa de recessió o de creixement? Podeu trobar informació aquí i aquí.

DAFO pla marqueting digital

Una altra eina que ens pot ser de gran ajuda en aquest punt és realitzar una anàlisi DAFO, que consisteix en fer un estudi d’un projecte o negoci analitzant les característiques internes (Fortaleses i Debilitats) i la seva situació externa (Oportunitats i Amenaces).

Finalment tota aquesta anàlisi ens portaria a definir la nostra proposta de valor. Cal que definim de manera molt precisa:

 1. Quina necessitat té el client? Què vol o què li cal per a resoldre el seu problema?
 2. Quin producte fabriquem o distribuïm o quin servei oferim?
 3. De quina manera aportem valor o de quin benefici gaudeix el nostre públic?

Descobreix quin és el teu públic objectiu

Tenir identificat el target o públic objectiu al què ens dirigim és essencial i determinarà el què i el com de les nostres estratègies i accions. Ens caldrà definir diferents perfils:

 • Demogràfic: sexe, edat, ubicació.
 • Sociocultural:  nivell econòmic i educatiu, està treballant o no, casat/da, fills/es, interessos o hobbies.
 • Perfil digital: quines xarxes socials fa servir, quin comportament té, cada quan navega, quines webs freqüenta.
 • Quines motivacions i objeccions de compra té.

Un exercici a realitzar en aquest punt és definir el buyer-persona. Es tracta d’una representació semi-fictícia del nostre client ideal, el que ens ajudarà a empatitzar-hi i entendre molt millor què necessita de nosaltres i quines motivacions té. El que busquem és tenir una visió més humana i propera del nostre client. Triarem una imatge i li posarem nom i cognom, edat i anirem definint tots els punts esmentats anteriorment.

buyer persona pla marqueting digital

Defineix els teus objectius de Màrqueting Digital

Aquest pas ens ajudarà a definir les accions que necessitarem dur a terme per assolir-los. Aquest objectius han d’anar aliniats amb els objectius generals del negoci.

Els objectius de Màrqueting Digital són generals, ja concretarem amb les estratègies i les accions que perfilarem més endavant. Com haurien de ser aquests objectius?

 1. Específics: què?
 2. Mesurables: quant?
 3. Assolibles: com?
 4. Realistes: amb què?
 5. Definits en el temps: quan?

objectius SMART pla marqueting digital

Alguns exemples del tipus d’objectius que estem parlant:

 • Construir una identitat digital sòlida
 • Augmentar les vendes
 • Generar leads (usuaris que ens entreguen les seves dades a través d’un registre) qualificats.
 • Dirigir tràfic a la web
 • Augmentar la satisfacció del client.

Estudia els recursos dels què disposes

Determinem quins recursos tenim a la nostra disposició per a poder ser realistes en el següent pas a l’hora de definir les accions. Haurem de tenir en compte el pressupost del què disposem, les persones que executaran les diferents tasques (i què farà cadascuna d’elles) i les eines que podrem fer servir.

Dissenya las estratègies

En aquest punt, un cop sabem quins objectius volem assolir i de quins mitjans disposem, caldrà que concretem quin camí seguirem per a dur-ho a terme i com ho farem.

En aquest quadre es pot veure quin tipus d’estratègia es pot seguir associada al diferent tipus d’objectiu que s’ha definit a través del embut de conversió:

estrategies pla de marqueting digital

Concreta les tàctiques

Un cop definides les estratègies, que són més genèriques, concretarem les tàctiques més específiques que ens permetran assolir-les. Es tracta de la part pràctica, del detall d’accions que ens duran a aconseguir el que ens hem proposat.  Amb aquest exemple podem veure molt clarament com a partir d’un objectiu definim estratègies i per cadascuna concretem les accions:

tactiques pla de marqueting digital

Es molt aconsellable crear un calendari en el que indicarem les dades de publicació, el tipus de contingut i la persona que el duu a terme.

Mesura, mesura i mesura

Fins aquí tot ha estat d’un caire més teòric, però ens caldrà comprovar si a la pràctica estem obtenint els resultats que ens hem fixat. Per a fer-ho caldrà que definim uns indicadors o KPI (Key Performance Indicator) que ens permetran quantificar i mesurar el rendiments de les accions i estratègies que anem implementant.

Les principals mètriques que podem incloure en el nostre Pla de Màrqueting Digital:

 • Pàgines vistes: nombre de visites que rep la pàgina i d’on venen.
 • Visitants únics.
 • Seguidors de les xarxes socials.
 • Tasa d’obertura dels enviaments de newsletter.
 • Nous suscriptors que han omplert el formulari de la web.
 • Posicionament per cada paraula clau.

KPI pla marqueting digital

Plantilla pel teu Pla de Màrqueting Digital

I com que som així d’esplèndids, hem creat una plantilla que creiem que et pot ser de molta ajuda per elaborar el teu Pla de Màrqueting Digital. La pots descarregar aquí:

ebook Plantilla Pla de Màrqueting Digital Magnifik

Sèrie de posts sobre Màrqueting Digital

Encantados
de atenderte

Oficina

Passeig del Bellresguard, 12
08320 El Masnou, Barcelona

 

Centro de empresas
Casa del Marquès

Como llegar

 

Magnifik - Agencia Web y Márqueting Digital

Te invitamos a un café

Nos gusta escuchar proyectos y aportar nuestro granito, al menos de café.

¡Envíanos un mensaje y ven a explicar tu sueño!