AGN UK

AGN UK

  • Tecnologia

    HTML + CSS

  • Detalls

    Disseny Web, Suport Web

El projecte

Una multinacional que vol arribar als seus socis

La companyia AGN Inernational és una associació de professionals i firmes del sector comptable i assessor. Amb afiliats en més de 85 païssos, dóna molta importància al transmetre de manera adequada i respectuosa amb tota la diversitat cultural.

Crear un site d’una multinacional dirigit específicament a un país comporta comunicar i crear continguts els més addients per què arribin correctament al públic que els rep.