Skip to main content
com mesurar estrategia SEO

La teva estratègia SEO és efectiva? Mètriques per mesurar-la

Ja has creat la teva estratègia SEO amb un munt d’accions enfocades a potenciar la presència del teu projecte online i que pugi posicions en els resultats de les cerques a Google. I ara què?

Doncs ara el que no toca és quedar-se mirant l’ordinador i esperar que el miracle esdevingui. 😅

estrategia SEO metriques indicadors

Ara és moment de revisar i mesurar. Per a obtenir dades reals caldrà que definim clarament unes mètriques i indicadors en els que fixar-nos.

Amb tota la informació extraurem conclusions per aplicar les modificacions que convingui. Per una banda, caldrà eliminar les accions que no estan aportant bons resultats i també afegir les tasques adients per anar millorant la teva estratègia SEO.

» Si estàs creant la teva estratègia SEO, et recomanem que revisis el nostre article Tècniques de posicionament SEO pel teu projecte online


Mètriques i indicadors bàsics per mesurar l’estratègia SEO

Hi ha 5 indicadors bàsics o kpi (key performance indicator) en els que convé fixar-se per extreure informació sobre si les accions que estem aplicant per a millorar el posicionament SEO estan donant els resultats esperats.

Visites orgàniques

Una visita a la teva web es dóna quan qualsevol usuari/a hi arriba, sigui pel mitjà que sigui, i hi navega una estona. I dins de les visites, anomenem orgàniques a les que tenen el seu origen en els cercadors, per tant arriben de manera natural, és a dir, la visita no ha estat provocada per part teva.

En el cas de les visites orgàniques, la persona ha cercat a Google els teus serveis o productes i dins dels resultats ha seleccionat la teva web. Cal distingir aquestes cerques de les que es fan posant el nom de la teva marca, en aquest cas no es consideren visites orgàniques. Per tant, com a visites orgàniques considerem les cerques no-marca.

Un indicador interessant és el CTR, que ens dóna el % de clics que obtenim de les vegades que apareixem als resultats de cerca. Un cop instaures les accions SEO convé tenir l’ull posat en aquesta xifra i anar revisant si va augmentant. Seguidament t’expliquem com accedir a aquestes dades.

Accedeix a Search Console i vés a l’opció Rendiment de la columna de l’esquerre. Aquí ja ens apareix una vista general de les visites i del CTR, podem filtrar per data a la part de dalt:

CTR estrategia SEO

Farem una puntualització sobre aquest indicador, tal com l’estem veient conté totes les visites, les de marca i les de no-marca. Per a filtrar i obtenir dades més realistes sobre les visites orgàniques, caldrà que a afegir un filtre de Consulta a través del botó +Nou:

visites organiques estrategia SEO

I aquí seleccionarem Consultes que no continguin i afegirem el nostre nom de marca:

Estrategia SEO filtrar visites organiques

Així doncs ja tenim el % real de clics que ens interessa anar seguint.


informe posicionament SEO Magnifik


Paraules clau posicionades i posició de les mateixes

En aquest punt agrupem dos indicadors que estan estretament relacionats. És molt important saber per quines keywords ens estem posicionant i en quina posició apareixem per aquestes paraules clau en els resultats de cerca.

A través de l’eina Search Console també podem accedir a informació sobre aquests kpi. A la mateixa secció de Rendiment, i amb el filtre que hem esmentat abans activat, activem CTR mig i posició mitjana:

estrategia seo posicionament paraules clau

Baixem més i veiem el llistat de paraules clau per les quals hem obtingut visites. Aquí convé fixar-nos en les dues columnes de més a la dreta (CTR i Posició) que són les que ens donen les dades sobre els dos indicadors esmentats:

paraules clau posicionades estrategia SEO

» Tens pendent estudiar les paraules clau del teu projecte online? Descobreix que són les keywords i com analitzar-les


Pàgines que atreuen tràfic

Aquest indicador ens diu quines pàgines dins de la nostra web estan aportant-nos més visites. D’aquesta manera sabrem a on cal que focalitzem les accions de l’estratègia SEO per anar obtenint millores en una pàgina o l’altra.

En el mateix llistat anterior, en lloc de seleccionar Consultes, hem de clicar a Pàgines:

pagines millor posicionades estrategia SEO

Pàgines indexades

Igualment d’important és saber si Google té indexades totes les pàgines de la teva web, ja que si no les té afegides al seu índex, no podrà mostrar-les en els resultats de les cerques.

Aquesta dada l’obtenim també a Search Console, a la secció Cobertura, aquí ens hem de fixar en la dada de Vàlides:

pagines indexades estrategia SEO

És força interessant la comparativa del nombre de pàgines indexades versus nombre de pàgines que s’estan posicionant. En aquest exemple, hi ha 74 pàgines indexades, i per saber el nombre de pàgines que estan posicionant-se, anirem a Rendiment i en el llistat de pàgines ens fixarem quantes apareixen:

posicionament pagines estrategia SEO

En aquest cas són 69 pàgines, per tant comparant tenim 6 url que no estan posicionant-se als resultats de cerca. Amb aquesta informació, podem anar a buscar en el llistat de pàgines que posicionen quines no apareixen i revisar quines accions SEO-on-page podem aplicar en aquestes.

Fins aquí el llistat de kpi imprescindibles per a anar revisant l’èxit de la teva estratègia SEO. Esperem que et siguin d’ajuda per a fer enlairar el teu projecte online!! 🚀

Si et cal un cop de mà, envia’ns un missatge i podem revisar conjuntament les millors opcions per a potenciar el SEO de la teva web tot fent un ☕.

Encantats
d'atendre't

Oficina

Passeig del Bellresguard 12
08320 El Masnou, Barcelona

 

Centre d'empreses
Casa del Marquès

Com arribar

 

Magnifik - Agència Web i Màrqueting Digital